Wpłat bankowych za zamówienia należy dokonywać na następujące dane:

BUENO Sp. z o.o.

Ul. Kazimierza Górskiego 2

81-304 Gdynia

nr rach. 78 1140 2004 0000 3902 7574 9827 (mBank)

W tytule płatności należy podać numer zamówienia.